Közérdekű információk


 • Zalakarosi Fürdő Zrt.
 • 8749 Zalakaros, Termál út 4.
 • Képviseli: Cziráki László vezérigazgató
 • Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál 20-10-040042 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva
 • Adószám: 11341019-2-20
 • Tel.: 93/340-420; Fax: 93/340-318
 • E-mail: info@hellozalakaros.hu
 • Web: www.hellozalakaros.hu

Tulajdonosok:

 • Zalakaros Város Önkormányzata 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
 • Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány 8749 Zalakaros, Termál út 4.

Vezérigazgató díjazása:

Szerződése határozott idejű munkaszerződés.
Havi személyi alapbére (2019. év) bruttó: 1.119.888 Ft / hó

A vezérigazgatói munkaviszony megszűnése: a munkaszerződés 13.) pontja szerint.

 • Prémium: kitűzhető FB javaslatára Közgyűlés tűzi ki, FB javaslatára Közgyűlés engedélyezi, mértéke jelenleg az éves alapbér 53%-a lehet.
 • Egyéb juttatás: önkéntes nyugdíjpénztári befizetés a bruttó bér 5 %-ának mértékig (prémiumra nem jár), étkezési hozzájárulás, mértéke a jogszabály szerint.

Gazdasági igazgató díjazása:

Szerződése határozatlan idejű munkaszerződés.
Havi személyi alapbér mértéke (2019. év) bruttó: 895.000 Ft / hó

Rendes felmondás esetén a felmondási idő mértéke az Mt. szerint alakul. Végkielégítés mértéke az Mt. szerint alakul.

 • Jutalom: adható, mértéke a Zrt. gazdasági eredményétől függő.
 • Prémium: kitűzhető, a vezérigazgató tűzi ki, mértéke a Zrt. gazdasági eredményétől függő.
 • Egyéb juttatás: önkéntes nyugdíjpénztári befizetés a bruttó bér 5 %-nak mértékéig (prémiumra nem jár), étkezési hozzájárulás, mértéke a jogszabály szerint.

Műszaki igazgató díjazása:

Szerződése határozatlan idejű munkaszerződés.
Havi személyi alapbére mértéke (2019. év) bruttó: 888.000 Ft / hó

Rendes felmondás esetén a felmondási idő mértéke az Mt. szerint alakul. Végkielégítés mértéke az Mt. szerint alakul.

 • Jutalom: adható, mértéke a Zrt. gazdasági eredményétől függő.
 • Prémium: kitűzhető, a vezérigazgató tűzi ki, mértéke a Zrt. gazdasági eredményétől függő.
 • Egyéb juttatás: önkéntes nyugdíjpénztári befizetés a bruttó bér 5 %-nak mértékéig (prémiumra nem jár), étkezési hozzájárulás, mértéke a jogszabály szerint.

Bankszámla feletti rendelkezés:

 • Vezérigazgató: önállóan
 • Gazdasági igazgató és a műszaki igazgató: együttesen

Felügyelő Bizottság:

 • Kötő Attila, elnök
 • Nagyné Dr. Bazsó Judit Mária, tag
 • Juhász Gábor, tag

Felügyelő bizottsági elnök díjazása: tiszteletdíj

 • Havi mértéke (2019. év) bruttó: 130.700 Ft / hó
 • Felmondási idő: nincs
 • A jogviszony megszűnése esetén pénzbeli juttatás nem jár.

Felügyelő bizottsági tagok díjazása: tiszteletdíj

 • Havi mértéke (2019. év) bruttó: 114.200 Ft / hó
 • Felmondási idő: nincs
 • A jogviszony megszűnése esetén pénzbeli juttatás nem jár.

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségek

A közérdekű adatok a következők, amelyek a közzététel napján érvényesek:
Az egyszerű közbeszerzés határát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni rétékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

Megnevezése/típusa:

Közüzemi szerződés

Tárgya:

Gyógycentrum II. számú kupolás medencéinek felújítása

Megrendelő: GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt.
Kivitelező: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Szerződés értéke: 642 629 796 Ft + 27 % ÁFA
Szerződés időtartama: 2018. augusztus 10. – 2019. március 31.


Részvénytársaságunk 2016. évtől az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően működteti integrált irányítási rendszerét és elkötelezett a szolgáltatásainkat szabályozó előírások, alkalmazható követelmények teljesítése iránt. 

Elsődleges célunk az, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevők elégedettek legyenek, melyet a követelmények lehető legjobb teljesítésével, valamint az elvárt igényeknek megfelelő szolgáltatások biztosításával érünk el.

Minőségpolitikánk megfelel Társaságunk szándékainak és környezetének, teljes mértékben támogatja szervezetünk stratégiáját, keretet ad minőségcéljaink kitűzéséhez.

Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatásunkat szabályozó előírások, alkalmazható követelmények teljesítése iránt.

Valljuk, hogy a kiemelkedő minőség csak felelősségteljes munkavégzéssel, a minőségi szolgáltatás állandó ellenőrzésével, folyamatos fejlesztésével érhető el.A következetes kockázatelemzéssel fő célunk a hiba megszüntetése helyett a hiba megelőzése!

Elvünk a lehetséges és ismétlődő hibákat lehetőség szerint a legkorábbi fázisban felismerni, elhárítani.

A Társaság vezetése elkötelezett a szolgáltatások és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztés iránt.Valamennyi vezetőnk felelős azért, hogy a társaság minőségpolitikáját valamennyi munkatársunk megismerje és annak betartásával, szellemében végezzék tevékenységüket. Munkatársaink szükséges ismereteit szervezett oktatásokkal érjük el.

Legfőbb célunk az, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk vendégeink közérzetének, egészségének javulásához. Pontosan és hatékonyan működő minőségirányítási rendszer működtetése az érvényes szabvány követelményeinek megfelelően, külső és belső felülvizsgálatokkal a minőség folyamatos biztosítása, szinten tartása céljából.

Zalakaros, 2018. január 5.                                                       Cziráki László vezérigazgató

Integrált irányítási kézikönyv » [PDF]


Részvénytársaságunk rendelkezik az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelő minősítéssel.Felügyeleti szervek, hatóságok:

 • Kormányhivatal
 • Zala Megyei Kormányhivatal
 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
 • Állami Számvevőszék
 • Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 • Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 • Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
 • Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
 • Zala Megyei Békéltető Testület
 • Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének   Munkavédelmi Felügyelősége

Házirend » [PDF]

A vendégeink panaszaikkal fordulhatnak:

 • Zalakaros Város Jegyzője
 • 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.  
 • Tel.: 93/540-062, 93/340-100 111 mellék

 • Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
 • 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 101/a
 • Tel.: 92/549-070

Határon átnyúló panaszok kezelése: a vendég határon átnyúló panaszával a lakóhelye szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központhoz (European Consumer Centre) is fordulhat.
A vendég a lakóhely szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központ elérhetőségeit megtalálja az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centres' Network) európai uniós honlapján, a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm oldalon.